ישראל, תל אביב, רח' ויצמן 14, קומה 12, משרד 1206

בחירת  שפה

מרפאה של ד"ר מרק ליטווק

שליטה על תוצאות הכימותרפיה

ברור שסרטן השד בשלב 4 משפיע לא רק על טמפרטורה של שד, אלא על כל הגוף כולו. לכן קשה לדון על תוצאות של פוליכימותרפיה באמצעות אבחון ברדיותרמומטריה.

לשם כך נלקחו מדדים הבאים:

 1. חום פנימי בפרוייקציה של הגידול
 2. חום העור בפרוייקציה של הגידול
 3. חום ממוצע של השד החולה
 4. חום ממוצע של עור בשד החולה
 5. חום ממוצע של השד הבריא
 6. חום ממוצע של עור של השד הבריא
 7. עליית החום בפרוייקציה של גידול מעל הטמפרטורה הממוצעת של השד החולה
 8. עליית טמפרטורה של עור בפרוייקציה של גידול מעל הטמפרטורה הממוצעת של השד החולה
 9. מדידת אסימטריה בטמפרטורה בין שתי נקודות בשתי שדיים בהתחשב במיקום הגידול לפי טמפרטורות פנימיות
 10. מדידת אסימטריה בטמפרטורה בין שתי נקודות בשני שדיים בהתחשב במיקום הגידול לפי טמפרטורות העור

תוצאות:

 • שדות טמפרטורה
 • שדות של הבדל בטמפרטורות
 • השוואה בין תרמוגרמות עם סימון ניקודה בפרוייקציה של גידול
 • תוצאות עבודה של מערכת עיבוד נתונים מובנית
 • תוצאות של אבחון באמצעות רדיותרמומטריה לפני הטיפול ולפני כל קורס פוליכימותרפיה.
 • נתונים גרפיים של שינוים באפיונים במהלך הטיפול.

על מנת לפשט את ההשוואה של תוצאות של יעילות הטיפול שהתקבלו מבדיקה היסטולוגית ורדיותרמומטריה  ניתנה הערכה כמותית של מאפייני חום.

על מנת להעריך באמצעות רדיותרמומטריה יעילות כמותית של טיפול מוצע חום כולל שהתקבל על ידי הוספה פשוטה של שינויים בפרמטרים שנבדקו.

שני פרמטרים שנבדקו עניינו אותי במיוחד – זה טמפרטורה פנימית בפרוייקציה של גידול ואסימטריה בטמפרטורת העור (הבדל בין טמפרטורת העור בפרוייקציה של גידול ובאותה ניקודה בשד הבריא).

בעלייה של הפרמטרים הנ"ל ניתן לראות את התקדמות המחלה.

עלייה של טמפרטורה בפרוייקציה של גידול פירושה פעילות של צמיחת הגידול, מטבוליזם פעיל.

עלייה באסימטריה בטמפרטורה של עור פירושה צמיחה של כלי דם באזור הגידול ויצירה של אספקת דם עצמונית – ניואנגיוגנזיס.

תיאור מקרה:

 • מטופלת ב., בת 65, תיק מס' 1995/15351, אבחנה: סרטן שד שמאל, T4 N2M0.
 • תוצאות של אבחון בשיטת רדיותרמומטריה:
 • לאחר 3 קורסים של כימותרפיה לפי פרוטוקול CAF:
 • תרמוגרמה של חום פנימי וטמפרטורה של עור.
 • בצבע אדום סומן אזור שתואם פריסה של טמפרטורות בפרוייקציה של גידול.
 • בדיקה היסטולוגית: יעילות הטיפול נמוכה

תיאור מקרה:

 • מטופלת ק., בת 50, תיק מס' 2010/13178, סרטן שד ימין, T4 N M0.
 • תוצאות של אבחון בשיטת רדיותרמומטריה:
 • לאחר 2 קורסים של כימותרפיה לפי פרוטוקול CAF:
 • בדיקה היסטולוגית: יעילות הטיפול גבוהה

תיאור מקרה:

 • מטופלת פ., בת 32, תיק מס' 2010/12435, אבחנה: סרטן שד ימין, T4 N M1.
 • תוצאות של אבחון בשיטת רדיותרמומטריה:
 • לאחר 3 קורסים של כימותרפיה לפי פרוטוקול CAF:
 • תרמוגרמה של חום פנימי וטמפרטורה של עור.
 • בצבע אדום סומן אזור שתואם לפריסה של טמפרטורות בפרוייקציה של גידול.
 • במהלך טיפול הורמונלי.
 • תרמוגרמה של חום פנימי וטמפרטורה של עור.
 • בצבע אדום סומן אזור שתואם לפריסה של טמפרטורות בפרוייקציה של גידול.
 • תוצאות של אבחון בשיטת רדיותרמומטריה:
 • לא בוצע ניתוח מפני שנצפתה התקדמות המחלה, טיפול לא הועיל.

תיאור מקרה:

 • מטופלת ס., בת 62, תיק מס' 09/8078, אבחנה: סרטן שד שמאל.
 • תוצאות של אבחון בשיטת רדיותרמומטריה:
 • לאחר 5 קורסים של כימותרפיה לפי פרוטוקול CAF:
 • לא בוצע ניתוח, הטיפול לא הועיל.

תיאור מקרה:

 • מטופלת ג., בת 50, תיק מס' 2010/21810, אבחנה: סרטן שד ימין, T4 N2 M0.
 • תרמוגרמה של חום פנימי וטמפרטורה של עור.
 • בצבע אדום סומן אזור שתואם לפריסה של טמפרטורות בפרוייקציה של גידול.
 • תוצאות של אבחון בשיטת רדיותרמומטריה:
 • לאחר 5 קורסים פוליכימותרפיה בפרוטוקול CAF ו-4 קורסים בפרוטוקול טקסול + ציספלטין
 • תרמוגרמה של חום פנימי וטמפרטורה של עור.
 • בצבע אדום סומן אזור שתואם לפריסה של טמפרטורות בפרוייקציה של גידול.
 • תוצאות של אבחון בשיטת רדיותרמומטריה:
 • בדיקה היסטולוגית: יעילות הטיפול גבוהה, בבלוטות לימפה יעילות הטיפול בינונית.

תיאור מקרה:

 • מטופלת ס., בת 40, תיק מס' 2010/22121, אבחנה: סרטן שד שמאל, T3 N M0.
 • תוצאות של אבחון בשיטת רדיותרמומטריה:
 • לאחר 6 קורסים של כימותרפיה לפי פרוטוקול CAF:
 • תוצאות של אבחון בשיטת רדיותרמומטריה:
 • בדיקה היסטולוגית: יעילות טיפול נמוכה

תיאור מקרה:

 • מטופלת ס., בת 68, תיק מס' 2010/15223, אבחנה: סרטן שד ימין, T4 N M0.
 • תוצאות של אבחון בשיטת רדיותרמומטריה:
 • לאחר קורס אחד של כימותרפיה לפי פרוטוקול CAF:
 • תוצאות של אבחון בשיטת רדיותרמומטריה:
 • בדיקה היסטולוגית: יעילות טיפול נמוכה